Sobota, 18 Maj 2024 r. Alicji, Eryka
Pogoda: Mazowieckie temp. -5 °C ciśn. 1024 hpa

Ochrona prywatności


Portal Bikers.pl szanując prawo swoich Użytkowników do prywatności, dba o ochronę ich danych osobowych stosując nowoczesne rozwiązania technologiczne zapobiegające dostępowi do nich osób trzecich. Większość serwisów na stronach Bikers.pl dostępnych jest bez konieczności podawania informacji o sobie, jednak chcąc uzyskać pełny dostęp do treści i usług oferowanych w portalu Bikers.pl, konieczne jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

IP - Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych.
Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Cookies - W serwisie Bikers.pl wykorzystywana jest technologia cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb klientów. Wyrażenie zgody na to by wpisane dane zostały zapamiętane pozwoli by ponowne odwiedziny strony Bikers.pl odbyło się bez powtórnego wpisywania. Dane te będą zapisane pod postacią cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał komputer klienta, ale udostępni je jedynie w ramach serwisu Bikers.pl. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
Wyłączenie opcji cookies następuje w opcjach przeglądarki internetowej.

Rejestracja - Rejestracja do Bikers.pl jest dobrowolną decyzją Użytkownika i wiąże się nieodłącznie z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Dane osobowe - Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na potrzeby Bikers.pl, m.in. w celu lepszego poznania i zrozumienia ich potrzeb i zainteresowań, wysyłania do użytkowników materiałów promocyjnych i informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku oraz opinii publicznej. Zgromadzone dane pomagają w doskonaleniu oferty serwisu, dopasowywaniu jego zawartości do upodobań użytkowników, organizowaniu konkursów oraz promocji.
Każdy użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania podanych przez siebie danych, jak również może zrezygnować i usunąć swój profil.

Ponadto jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe Bikers.pl możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem strony Bikers.pl ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników portalu na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).
Bikers.pl może jednak ujawniać współpracującym z nami serwisom internetowym lub/i agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne dotyczące głównie oglądalności naszego serwisu. Zestawienia te nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników serwisu.

Zmiany w treści deklaracji
Niniejsza deklaracja ochrony prywatności może być okresowo aktualizowana. W przypadku, gdy w Deklaracji wprowadzone zostaną aktualizacje warunków, zostaną one opublikowane na stronach Bikers.pl wraz z zaktualizowaną datą wydania niniejszego dokumentu. Informacja taka umieszczona zostanie na stronie głównej portalu. Istnieje więc możliwość sprawdzenia na bieżąco, jakie dane gromadzimy on-line oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, a także jakie możliwości mają użytkownicy.

Środki ostrożności
Użytkowniku pamiętaj:
  • jeśli korzystasz z jednego komputera wraz z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z serwisów Bikers.pl wymagających logowania, wyloguj się ze swoich ustawień;
  • Bikers.pl zobowiązuje się chronić twoje dane osobowe, jednak ty również zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim;
  • ponieważ w serwisie Bikers.pl umieszczamy linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe, zachęcamy do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Niniejsza deklaracja odnosi się bowiem wyłącznie do danych gromadzonych w ramach serwisu Bikers.pl. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności stosowaną przez administratorów i właścicieli innych stron.

Kontakt
Użytkownicy mający jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub warunków korzystania z portalu bikers.pl proszeni są o wysyłanie uwag oraz pytań na adres: bikers@bikers.pl